Γ·Y·D

Γ·Y·D — Cf. [Γ·D][Γ·Ḍ][Γ·J·D], [Γ·T][Γ·Y·R]

Zool. Cabrito.

(H, WE, Y) eɣăyd (ă), pl. iɣăydăn, (Y) iɣəydăn, m.; (H) teɣăydăt < *tē-ɣaydadt, pl. tiɣîdad < *ti-ɣuydād, f.; (WE) teɣăydət (tă), pl. šiɣidad (tə), f.; (Y) teɣidət (tə), pl. tiɣəydad (tə), f.; (R) iɣiyd, pl. iɣaidem, m.; teɣiydet́, pl. tiɣaidin, f.; (Ghad) ɣid, pl. ɣidən, m.; tɣidet, pl. tɣidad, f.; (Zen) aɣiyar, pl. iɣiārən, m. || s.

Zool. Cabrón, macho cabrío. 2. fig. Hombre viril, enérgico (Teg).

(Teg, Mb) iɣid, iɣəyd, pl. iɣəydən || s. m.