Category: Č

Č·X

Č·X Crepitar (ruido de la brasa que cae al agua o de la carne grasa en el fuego). (Kb) ččexčex || vb. n.

Č·W

Č·W Grito (onomatopéyico) empleado para llamar a las cabras. (Mc) ččiw || interj. ____________ DHEAI, s. v. chib.

Č·W

Č·W — Cf. [Š·K·Š·W]. Piar, gorjear. 2. Parlotear. 3. Chisporrotear (aceite). (Kb) ččewčew || vb. n. Murmurar, cuchichear, susurrar. (Mb) sčəwčəw, caus. || vb. n. Grito para llamar a las gallinas y pollitos. (Kb) ččiwčiw || n. vb. m. sing. Zool. Pollito. (Taš) ašišaw; (Mc) ašišaw, ašušaw, ašiša; (Kb) ičewčew || n. vb. concr. m. sing. …

Continue reading

Č·Š

Č·Š — Cf. [Š·Y·Š] Brillo, fulgor, chispa, destello. (Sns, Fg) ččaš, col.; taččašt, n. u.; (Izn) tšašt, f. || n. prim.

Č·R

Č·R < Š·Š·R < Š·K·R < S·K·R Uña. (Sw) ačir, pl. əčîrən || s. m. ____________ DHEAI, s. v. chirre.

Č·R

Č·R Zool. Pajarito. (Kb) ičeṛčeṛ (i) || s. m. ____________ DHEAI, s. v. chir; chiri-chiri.

Č·R

Č·R < Ḍ·K·R Llenar, colmar, rellenar, estar lleno, repleto. (Taš) ktūr; (Mc) tkur, tkʷur; (Ghad) əṭkur; (H, Gh) əṭkər; (WE) əṭkər, əḍkər; (Y) ədkər, ətkər; (Senh) ədkar; (Izn) eččar; (R) eččar, eššar, šar; (Kb) ččaṛ; aččaṛ, ašaṛ; (Šaw) ččaṛ, čaṛ; (Šn, Sns) eččaṛ; (Mb) šar; (Teg) əššar; (Sw) ččur || vb. ac. Lleno, repleto, relleno, colmado, …

Continue reading

Č·K

Č·K < Č·K·H Menospreciar. (Zen) ček || vb. ac. ____________ DHEAI, s. v. choca.

Č·B

Č·B Zool. Saltamontes. (Mb) ačəbb (u), pl. ičəbbən || s. m. ____________ DHEAI, s. v. chibe.

Č

Č < T·Y Aumentar, acrecentarse. 2. Continuar haciendo, hacer otra vez. 3. Mat. Sumar, dar como resultado (WE). (H) at; (Y) atyu, aču; (WE) əttəy || vb. ac. n. y r. ____________ DHEAI, s. v. č.